Skip to main content
test
Gruppassistent, svensk småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som gruppassistent fr.o.m. 9.12.2022 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen vid inledandet av arbetsförhållandet är Hommas daghem.

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet och kunnande i att arbeta med barn.

En gruppassistent arbetar i en grupp där minst ett barn är i behov av stöd. Gruppassistenten fungerar som assistent i gruppens fostrings- och vårduppgifter, deltar i planering och utvärdering av både gruppens verksamhet och lärmiljön tillsammans med sitt team. Dessutom deltar gruppassistenten, tillsammans med gruppens fostringsansvariga, i samarbetsmöten gällande barn i behov av stöd. Gruppassistenten fungerar som gruppmedlem enligt principerna för fostringsgemenskap.

Behörighetskravet är skolgångsbiträde eller motsvarande utbildning. Vid saknad av behörighet kan ett vikariat till 31.7.2023 vara möjligt. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet skall lämnas senast 8.12.2022 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 479506) eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Tina Stjernberg 040-839 0472. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk småbarnspedagogik

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Ljusdalavägen 5, 02430 Masala

Sinulle suositellut työpaikat