Gruppfamiljedagvårdare inom småbarnspedagogiken, Portängens gruppfamiljedaghem - Espoon kaupunki

Gruppfamiljedagvårdare inom småbarnspedagogiken, Portängens gruppfamiljedaghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Gruppfamiljedagvårdararbete på Portängens gruppfamiljedaghem tillsammans med en barnskötare i småbarnspedagogiken och 8 barn
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig yrkesexamen eller annan lämplig utbildning.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Ledare inom småbarnspedagogiken Marika Melén 046-8771737

Portängens gruppfamiljedaghem
Osoite: Portängsvägen 12, 02180 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan