Skip to main content
test
Hallinnollinen apulaisylilääkäri, lastenpsykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian osaamiskeskuksessa on haettavana hallinnollisen apulaisylilääkärin virka. Osaamiskeskuksessa toimii poliklinikka, päiväosasto ja kokovuorokausiosastoja sekä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö. Osallistumme yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa erikoislääkärikoulutukseen ja lääketieteen opiskelijoiden perusopetukseen sekä monipuolisesti muuhun alan koulutukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Hallinnollisen apulaisylilääkärin tehtävänä on mm. osallistua osaamiskeskuksen hallintoon, toimia lähiesihenkilönä ja kehittää lastenpsykiatrian kliinisiä käytäntöjä, tutkimuksia ja hoitoja yhdessä yksiköiden moniammatillisten työryhmien kanssa. Apulaisylilääkäri osallistuu erikoistuvien lääkärien perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista erikoisalan ammatillista osaamista. Odotamme virkaan valittavalta yhteistyökykyä, kiinnostusta kehittää toimintaa, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Hallinnollisen apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi hallinnon koulutusta ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Virkaan soveltuva erikoisala on lastenpsykiatria.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa osaamiskeskuksen johtaja Mirjami Mäntymaa, p. 050 3538 530. Sähköposti: mirjami.mantymaa@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, OYS Psykiatria, Lastenpsykiatria

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat