Hallinnollinen päiväkodinjohtaja - Ilmajoen kunta

Hallinnollinen päiväkodinjohtaja - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunta hakee uuteen varhaiskasvatuksen organisaatioon hallinnollista päiväkodinjohtajaa. Päiväkodinjohtaja vastaa oman vastuualueen yksiköiden hallinnollisena päiväkodinjohtajana laadukkaasta ja tehokkaasta varhaiskasvatuksesta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä varhaiskasvatuspedagogiikasta. Päiväkodinjohtaja vastaa myös henkilöstöstä, taloudesta ja asiakkuuksista omalla vastuualueellaan sekä tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Ilmajoen kunnassa on 13 päiväkoti- ja esikouluyksikköä sekä yli 30 perhepäivähoitajaa. Päiväkodinjohtaja toimii osana kolmen päiväkodinjohtajan tiimiä, jotka vastaavat varhaiskasvatusyksiköistä ja perhepäivähoidosta erikseen määriteltyjen vastuualueiden mukaisesti yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa.

Hakijalta edellytämme loistavia vuorovaikutustaitoja, kokemusta päiväkodinjohtajan tehtävästä tai varhaiskasvatuksen johtotehtävistä sekä esimiestyöstä. Lisäksi arvostamme varhaiskasvatuksen sisällön ja palveluiden hyvää tuntemusta ja osaamista sekä kiinnostusta varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön.

Päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§ mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatusjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen, eveliina.nokua-keisanen@ilmajoki.fi, 044 4191 266

Ilmajoen kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

Tutustu työnantajaan