Hallinnon palvelusihteeri - Ulvilan kaupunki

Hallinnon palvelusihteeri - Ulvilan kaupunki

Palvelusihteerin toimi sijoittuu kaupungin hallinto- ja talouspalveluihin. Palvelusihteerin esimiehenä toimii hallinto- ja talousjohtaja. Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu kaupungin kirjaamon hoitaminen ja muita keskushallinnon valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä asiakirja- ja sopimushallinnan työtehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu erikseen osoitettuja talous- ja henkilöstöhallinnon avustavia tehtäviä.
Haastatteluun valittujen tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.5.2019 ansioluetteloineen sähköisesti hakulomakkeelle

hallinto- ja talousjohtaja Mikko Airaksinen, puh. 0400 134 670, sähköposti: mikko.airaksinen@ulvila.fi

Ulvilan kaupunki
Osoite: Loukkurantie 1, 28450 Vanha-ulvila

Ulvila on Suomen vanhimpia kaupunkeja. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365.
Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.

Tutustu työnantajaan