Hallinto- ja henkilöstöjohtaja - Sotkamon kunta


Hallinto- ja henkilöstöjohtaja toimii Sotkamon kunnan hallinnon toimialan johtajana. Hän johtaa ja kehittää kunnan yleis- ja henkilöstöhallintoa. Hänen keskeisiä tehtäviään ovat kunnan henkilöstöpolitiikka sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallinto- ja henkilöstöjohtaja johtaa kunnan tietohallintoa ja tietoturvapalveluita sekä toimii työnantajan edustajana henkilöstö- ja yhteistoiminta-asioissa. Hallinnon tiimi kuuluu myös hänen vastuullensa.

Hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa yhdistettynä riittävään kokemukseen. Lisäksi arvostamme kunta-alan lainsäädännön ja virkaehtosopimusten tuntemusta sekä kokemusta kunnallishallinnon tai muun julkishallinnon vaativista valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä toimia esimiehenä.

Meillä pääset mielenkiintoiseen tilanteeseen aloittaessasi uudessa virassa, jossa yhdistyvät hallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäväkokonaisuudet. Pääset työskentelemään tiiviisti oman tiimisi lisäksi kunnanjohtoryhmän, kunnanhallituksen ja -valtuuston kanssa. Tehtävän hoitamiseen liittyy myös muita yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Olemme kunnassa kehitysmyönteisiä ja valmiita panostamaan osaamisen ja prosessien kehittämiseen. Saat työskennellä osana innostavaa ja kannustavaa työyhteisöä.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 31.10.2021 klo 15.00. Myös mahdolliset kirjeitse toimitettavat hakemukset on oltava perillä kyseiseen määräaikaan mennessä.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mika Kilpeläinen, mika.kilpelainen@sotkamo.fi, p. 0447502111

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Hallintopalvelut

Sotkamo on asukasluvultaan Kainuun toiseksi isoin kunta. Se tunnetaan maaseutumaisesta luonnostaan vaaroineen ja vesistöineen sekä Suomen suurimmasta ja monipuolisimmasta vapaa-ajan ja matkailun keskuksesta Vuokatista. Miljoona matkailijaa Suomesta ja ulkomailta vierailee vuodessa Sotkamossa ja Vuokatissa. Sotkamo on ollut edelläkävijä matkailun lisäksi muilla elinkeinoelämän osa-alueilla. Maatalous on kehittynyt aikoinaan vahvan meijeritoiminnan kautta ja kaivannaisala tarjoaa tällä hetkellä jo yli 2000 työpaikkaa. Sotkamossa on asukaslukuaan isomman paikan palvelutarjoama. Sotkamossa on uskallettu ja osattu olla myös hullunrohkeita. Vuokatista löytyvät esimerkiksi maailman ensimmäinen ympärivuotinen hiihtoputki ja lumilautatunneli.


Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat