Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö - Karstulan kunta

Haemme hallinto-ja henkilöstöpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen.

Hallinto-ja henkilöstöpäällikkö johtaa kunnan yleishallintoa ja
henkilöstöhallintoa suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Tehtäviin kuuluu mm. konsernipalvelukeskuksen johto- ja esimiestehtävät yleishallinnon, henkilöstöhallinnon sekä työllisyyden ja yhteispalvelun tehtäväalueilla, kunnan keskushallinnon valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät ja kunnan henkilöstöpäällikön tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, sujuvia IT-valmiuksia sekä valmiutta ottaa vastuuta kokonaisuuksista ja niiden kehittämisestä.

Virka täytetään 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun henkilön on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES, työnantajan edustaja) mukaisesti. Tehtäväkohtainen kokonaispalkka on 4 000 €. Hakija voi myös esittää palkkatoiveensa.

Lisätietoja

http://www.karstula.fi

Tutustu työnantajaan

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja, pekka.kanervio@karstula.fi, 044 459 6602

Karstulan kunta, Hallinto- ja talouspalvelukeskus
Osoite: Virastotie 4, 43500 Karstula

Karstula sijaitsee Keski-Suomessa valtatie 13:n varrella, 100 km Jyväskylästä luoteeseen runsasvesistöisellä alueella. Karstulan omille asukkaille, kesämökkiläisille ja vieraille tarjotaan merkittävä määrä erilaisia kulttuuripalveluja sekä harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Kunnan tarjoamat eri palvelut ovat tunnetusti korkeatasoisia ja esimerkiksi lapsiperheille on tarjolla monenlaisia etuisuuksia. Karstulan veroprosentti vuodelle 2021 on 21,5%. Tutustu palveluihin alla olevasta linkistä.

Sinulle suositellut työpaikat