test
Hallinto- ja talouspäällikkö, BusinessOulu - Oulun kaupunki

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa alueen elinkeinopolitiikan toteutuksesta, yritysten tarvitsemista palveluista, viennin, investointien ja työpaikkojen edistämisestä. BusinessOulu palvelee laajasti myös työnhakijoita. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana.

Business Oulu -liikelaitos hakee HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ vakinaiseen virkasuhteeseen.

Hallinto- ja talouspäällikkö vastaa Business Oulu -liikelaitoksen eri yksiköiden (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, Pesti, viestintä ja markkinointi sekä sisäiset palvelut ja hallinto -yksiköiden) talouden ja hallinnon järjestämisestä ja talous- ja hallintoasioiden organisoinnista. Hän toimii sisäiset palvelut -yksikön päällikkönä ja henkilöstön esihenkilönä. Hän toimii myös ostopalveluina hankittavien talous-, henkilöstö-, hallinto- ja virastomestaripalveluiden työnjohdollisena esihenkilönä ja toimii yhteistyössä em. henkilöiden varsinaisten esihenkilöiden kanssa.

Hallinto- ja talouspäällikkö vastaa myös siitä, että talousarviot, talouden raportointi, tilikauden aikainen seuranta ja tilinpäätökset laaditaan Oulun kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaan lainsäädäntöä noudattaen. Hän vastaa asianhallinnan järjestämisestä sekä hankekorin organisoinnista, talous- ja hallintoasioiden hoitamisesta mukaan lukien rahoitusneuvottelut. Hallinto- ja talouspäällikön tehtäviin kuuluu myös hankintojen ja hallinnon järjestäminen sekä vastuualueen kehittäminen.

Hallinto- ja talouspäällikkö osallistuu johtoryhmän, laajennetun johtoryhmän ja yhteistoimintajohtoryhmän työskentelyyn. Työ on ajoittain hektistä ja hyvin pitkälle aikataulutettua, mutta monipuolista. Tehtävässä saa ja pitää hallita yhtä aikaa monia erilaisia asioita.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito ja osaaminen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa kokemusta talous- ja hallintotehtävien hoitamisesta, esihenkilökokemusta, kokemusta kunnallisen liikelaitoksen taloudesta ja hallinnosta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä kuunnella ja neuvotella asioista. Virkaan valittavalla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Muu kielitaito lasketaan eduksi. Eduksi luetaan myös laaja kokemus yksityisen sektorin taloushallinnon vastuutehtävistä.

Business Oulu -liikelaitoksessa on mahdollisuus hybridityöskentelyyn, jolloin työskentely voi tapahtua osittain työnantajan toimistolla Hallituskatu 36:ssa ja osittain etätoimistolla. Myös kokoaikainen työnantajan tiloissa tapahtuva työskentely on mahdollista.

Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/75/2022. Hakemukset on toimitettava 19.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Airi Juntunen, p. 050 3608 455.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Hallituskatu 36 A, 2.krs, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat