Haluatko mukaan kivaan työyhteisöön, upeiden maisemien äärelle. Työpaikkamme tarjoaa kattavat työterveyspalvelut ja mahdollisuuden päästä työskentelemään laajoissa yhteistyöverkostoissa.

Tervon kunnan perusturvajohtaja toimii Tervon kunnan muutosasiantuntijana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa 1.10.2021-28.2.2022 välisen ajan. Muutosasiantuntijan tarve saattaa jatkua 1.3.-31.12.2022 väliselle ajalle.

Perusturvan hallintoon haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen asiantuntijaa 8.11.2021 - 28.2.2022 väliselle ajalle. Määräaikaisen virkasuhteen jatkon tarve 1.3.-31.12.2022 väliselle ajalle selvitetään alkuvuoden 2022 aikana.

Perusturvan hallinnon asiantuntijan tehtävänä on hoitaa perusturvan hallinnon asioita perusturvajohtajan alaisuudessa.

Asiantuntijan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Kokemus hallinnosta katsotaan eduksi tehtävän täytössä. Tehtävän hoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito.

Peruspalkkaus ja työaika (36,15 h/vko) määräytyvät Kvtes:n ja sopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen lisätyövoiman tarve ja palvelurakenteen muutos.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perusturvajohtaja Minna Heikkinen 044-7499250, minna.heikkinen@tervo.fi
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen 044-7499 201, kaija.tarvainen@tervo.fi

Lisätietoja

Tervon kunta, Perusturvapalvelut

Tervo –toimiva, rohkeasti kokeileva ja elinvoimainen ekologisen elämisen kunta

Tervon kunta turvaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille –vauvasta vaariin -laadukkaat lähipalvelut asiakaslähtöisesti uusilla ja rohkeasti kokeilevilla toimintamalleilla. Kunnan järjestämiä palveluita ja yksityistä palvelutuotantoa kehitetään kunnassa toisiaan täydentävinä elinvoimatekijöinä.

Työnantajana voimme tarjota hyvät, lakisääteisiä laajemmat työterveyspalvelut sekä laajan terveysturvan. Panostamme jousto- ja etätyöhön sekä työergonomiaan. Haluamme turvata henkilöstön osaamisen koulutuksen avulla.

Työtehtävämme tarjoavat positiivisia haasteita ja Tervossa osaamista pääsee hyödyntämään monella eri tavalla. Voimme yhdessä johdon, työyhteisön ja luottamishenkilöiden kanssa ketterästi vaikuttaa työolosuhteisiin, työn sisältöön ja toimintatapoihin. Asiakkaat ja asukkaat ovat meille tuttuja ja arvostavat työtämme.

Olemme yksi kunta SavoGrow:n kuusikossa ja haluamme yhteisesti kehittää alueestamme entistä elinvoimaisemman.

Tervetuloa töihin Savon Villiin Länteen!


Osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo
Tervon kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat