Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on haettavana

HALLINTOLAKIMIEHEN VIRKA

Hallintolakimies toimii yleishallinnossa kuntayhtymän johtajan alaisuudessa vastaten yleishallinnollisten ja juridisten asioiden valmistelusta ja kuntayhtymän oikeudellisesta edunvalvonnasta. Hallintolakimies osallistuu toimielinten päätösten valmisteluun, mukaan lukien sopimuksiin ja hankintoihin liittyvien asioiden valmistelu. Merkittävä tehtäväalue on osallistuminen Lapin hyvinvointialueen valmisteluun vuoden 2022 aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien. Kuntayhtymän toiminta siirtyy siis Lapin hyvinvointialueelle.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Katsomme eduksi tuomioistuinharjoittelun ja kokemuksen hallinnollisista tehtävistä ja kunnallishallinnon lainsäädännöstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä, laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen hallintaa. Arvostamme sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuntemusta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen. Etätyön tekeminen on mahdollista kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Noudatamme virkasuhteessa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Sairaalamme on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.lpshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

kuntayhtymän johtaja Riitta Luosujärvi, riitta.luosujarvi@lpshp.fi, p. 040-5045725
henkilöstöjohtaja Tiina Kalliokulju, tiina.kalliokulju@lpshp.fi, p. 040-653 2588 (ei ajalla 27.-29.10.2021)

Lisätietoja

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin muodostavat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat. Tavoitteenamme on edistää alueen ihmisten hyvinvointia tarjoamalla laadukasta, oikein kohdennettua hoitoa potilasta kunnioittaen yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme, jotta voimme tarjota nykyaikaista ja asiantuntevaa hoitoa myös tulevaisuudessa.


Osoite: Kauppakatu 25, 94100 Kemi

Sinulle suositellut työpaikat