Hallintosihteerin sijaisuus - Nakkilan kunta

Hallintosihteerin sijaisuus - Nakkilan kunta

Nakkilan kunta hakee 24.5.2019 klo 14.00 mennessä

HALLINTOSIHTEERIN opintovapaan sijaista ajalle 1.8.2019 - 31.12.2020.
Toimen ensisijainen sijoituspaikka on perusturvaosasto.

Tarjoamme Sinulle monipuolisen työn innostavassa ja joustavassa työyhteisössä. Hakijalta odotamme oma-aloitteisuutta sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hallintosihteerin tehtäviä ovat mm. perusturvavaliokunnan sihteerin tehtävät laaja-alaisesti sekä pöytäkirjanpitäjänä toimiminen kokouksissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu perusturvan osalta hallintotyöhön liittyvät toimistotehtävät, talousarvio- ja tilinpäätösvalmistelut, yleislaskutukset, etuuksien hakemiset ja kirjaukset, välitystilien rahaliikenne, johtoryhmän jäsenten viranhaltijapäätösten valmistelut, kotisivujen päivitys ym.

Hallintosihteeri on myös osa perusturvan johtoryhmää yhdessä perusturvajohtajan, johtavan sosiaalityöntekijän ja vanhustyön johtajan kanssa. Lisäksi kunnan hallintosihteerit kuuluvat hallintojohtajan koordinoimaan asianhallintatiimiin.

Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto.
Ohjelmistojen mm. Dynasty, Pro Consona, Pro Economica Premium, Kuntarekry tuntemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Haku toimeen tapahtuu Kuntarekry.fi -sivuston kautta.

lisätiedot arkisin
hallintosihteeri Minna Haapajärvi
p. 044 7475 820
vs.perusturvajohtaja Katri Siiri-Valovirta
p. 044 7475 822

Nakkilan kunta, Sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaalitoimen hallinto
Osoite: Porintie 11, 29250 Nakkila

Nakkilan kunta on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan