Hallintoylilääkäri virka, yhtymähallinto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hallintoylilääkärin tehtävät ovat yleishallinnollisia ja painottuvat erikoissairaanhoidon palveluiden kehittämiseen. Hallintoylilääkäri vastaa osaltaan tulosalueiden välisen palvelutuotannon koordinaatiosta sekä tiedon tuotannosta ja analytiikasta ja lääkäreiden peruskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen koordinaatiotehtävistä. Lisäksi hallintoylilääkäri toimii lääketieteellisenä asiantuntijana tietojärjestelmien ja teknologian kehittämisessä sekä sairaanhoitopiirin kehittämistoiminnassa. Hallintoylilääkäri toimii sairaanhoitopiirin yhtymähallinnossa johtajaylilääkärin alaisuudessa.

Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, aloitteellisuutta ja palveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto sekä lisäksi erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Hakijan palkkatoivomus otetaan huomioon.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, p. 0400 834541, juha.korpelainen(at)ppshp.fi ja henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, p. 0400 688270 juha.jaaskelainen(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.