Hälsocentralläkare, 2 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Hälsocentralläkarens uppgifter, såsom brådskande och icke-brådskande läkarmottagningsarbete, kontorsarbete och distansmottagning. Dessutom ingår även hälsocentralläkarens arbete inom förebyggande hälsovård, till exempel skolhälsovård eller rådgivning, i arbetet.

Behörighetskravet är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intresse för primärvårdsarbete, avlagd särskild allmänläkarutbildning och kunskaper i svenska räknas som meriter.


Vi erbjuder dig ett intressant jobb i en multiprofessionell arbetsgemenskap.

Läs mer

http://www.turku.fi/laakariksi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

överläkare Jutta Peltoniemi, jutta.peltoniemi@turku.fi, tfn 040 595 3682
överläkare inom öppen sjukvård Päivi-Leena Honkinen, paivi-leena.honkinen@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Tallbacka

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat