Hälsocentralläkare - Paraisten kaupunki

Hälsocentralläkare - Paraisten kaupunki

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Och ändå är det bara 25 km till Åbo centrum!

Till följd av pensioneringen av vår långvariga kollega ledigförklarar Pargas stad EN TJÄNST SOM HÄLSOCENTRALLÄKARE.

Huvudsakliga tjänstgöringsorten är Pargas. Till tjänsten hör skolläkararbete till ca 20 procent. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Den sökande kan ange löneanspråk i sin ansökan. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, senast inom 30 dagar från att den valda har fått beslutet om att han/hon blivit vald till tjänsten. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Tilläggsuppgifter ges av vik. överläkare Kenneth Wilson, tfn 040 4885501 eller e-post kenneth.wilson@pargas.fi
Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via www.kuntarekry.fi jobbnummer 247809. Ansökan med bifogat cv kan även lämnas in senast 23.09.2019 kl. 12:00 per e-post halsocentralen@pargas.fi eller på adressen Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas. Märk kuvertet med Tjänsten som hälsocentralläkare. Examens- och arbetsintygen uppvisas på intervjun.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren