Hälsocentralläkare - Kirkkonummen kunta

Hälsocentralläkare - Kirkkonummen kunta

Hälsocentralläkare

Vi söker en hälsocentralläkare till Kyrkslätts kommun efter att föregångaren har gått i pension.

Hälsocentralläkaren arbetar inom hälsovårdstjänsterna inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor. Man kan framföra önskemål om arbetsbeskrivningen. Utöver arbetet vid mottagningen gör våra läkare mångsidigt olika sektorsarbeten.
Ledande överläkaren är chef för hälsocentralläkaren.

I kommunen arbetar cirka 30 läkare, varav den största delen är långvariga, ordinarie läkare. Våra befattningsunderlag är välbesatta. På vårt verksamhetsställe ordnas mångsidig utbildning och vi fungerar som utbildningshälsocentral vid universitetet.

Arbetet börjar 2.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskravet är specialläkarexamen inom allmänmedicin, även läkare i specialiseringsskede kan beaktas. Vi önskar att du har goda samarbetsfärdigheter.
Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Arbetstid och lön: om arbetstiden kan avtalas, veckoarbetstid 38,25 h. Lokalt tjänstekollektivavtal.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information
ledande överläkare Kaija Hannula, tfn 050 376 9930
överläkare för öppenvården Johanna Rauste 040 126 9528
ansvarsperson för resultatområdet hälsovårdstjänster Arja Liinavuori 050 350 3925
Ansökningar senast 2.12.2019 på Kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 257965) www.kuntarekry.f

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Terveyspalvelut
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.