test

Hälsocentralläkare, Kimitoön

Hakuaika päättyy  22.3.2023 14:00

En tjänst som hälsocentralläkare på Kimitoön.

Kimitoön är hem för ca 6600 invånare. Kimitoöns hälsocentral har både laboratorie- och röntgentjänster. Arbetet med att utveckla hälsocentralverksamheten är aktuellt 2023.

Tjänstgöringsorten är huvudsakligen Kimitoön. Om arbetsbilden kan förhandlas. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Innan hen accepterar tjänsten måste den utvalde visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa, senast 30 dagar efter mottagandet av urvalsbeslutet.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest

Områdesöverläkare Terhi Tuokkola, tfn 040 686 3974, terhi.tuokkola@varha.fi eller sohä-områdeschef Miia Lindström tfn 040 6885497, miia.h.lindstrom@varha.fi.
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret. Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en pappersansökan per post till VSHVA, Kirjaamo, Box 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan