Hälsocentralstandläkare, vikariat - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och på personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Borgå stads munhälsovård söker en hälsocentralstandläkarvikariat för tiden 15.11.2021-31.12.2022.

Vi vårdar människor i alla åldrar, vilket gör arbetet intressant, lärorikt och omväxlande. Arbetstiden är under tjänstetid. Jouren utanför tjänstetid är utkontrakterad och HUS-områdets gemensamma jour finns i Helsingfors.

Behörighetsvillkor är legitimerad tandläkare i Finland men även odontologiekandidater som utför fördjupande praktik beaktas.

Vi använder patientdatasystemet LifeCare.

Du har gott om kollegialt stöd, vi har 26 vårdrum där det arbetar över 20 tandläkare. Det finns en fungerande remissmöjlighet till specialtandläkare. Om du har eget specialkunnande, utnyttjar vi gärna det.

Lönesättningen och arbetsvillkoren bestäms enligt AKTAs läkaravtal och erfarenhet. Prövotiden är fyra månader.

Är trevliga arbetskompisar, fungerande arbetsredskap och arbetsplatsens goda läge viktiga för dig? Om du svarade ja - allt detta kan vi erbjuda just till dig! Här hos oss har vi ett tjugotal tandläkare, nio munhygienister och ett trettiotal tandskötarkolleger som önskar just dig välkommen till vår arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 8.11.2021 kl. 15 via länken Sök nu.


Läs mer

https://www.borga.fi/tandvard

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger Sari Holmberg, övertandläkare, sari.holmberg@porvoo.fi, tfn 0400 479 303.

Lär dig mer om oss

Munhälsovård

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat