test
Hälsoinspektör - Hangon kaupunki

Sydspetsens miljöhälsa ledigförklarar två tjänster som

HÄLSOINSPEKTÖR, placeringsort Hangö (510407)

HÄLSOINSPEKTÖR, placeringsort Ekenäs (510402)

Huvudsakliga uppgifter för båda tjänsterna är livsmedels- och tobakstillsyn, men även uppgifter enligt hälsoskyddslagen, eller övriga tillsynsuppgifter kan tillkomma.

Kompetenskrav
- högskole-examen
- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska

Meriter:
- Erfarenhet av motsvarande uppgifter
- Erfarenhet av kommunal förvaltning
- Förmåga att använda tillsynens datasystem i arbetet
- Förmåga att delta i upprätthållandet av enhetens www-sidor och sociala media
- Erfarenhet av övriga uppgifter inom kommunala miljöhälsoskyddsövervakningen
- Lokalkännedom

Vakans 510407 är placerad i Hangö, vakans 510402 i Ekenäs, arbetsområde är Hangö, Ingå och Raseborg. Användning av egen bil är nödvändig i arbetet. Uppgiften förutsätter samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande.

Den som väljs till tjänsten ska uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd som är utfärdat av arbetsgivarens företagshälsovård. På tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid.

Elektronisk ansökan görs via www.kuntarekry.fi senast den 7.2.2022 kl. 15. Skriftliga ansökningar beaktas också.

Tjänsteförhållandets villkor bestäms i det kommunala tjänstekollektivavtalet för tekniska sektorn. Personliga inskolningsplaner görs upp vid anställning och i uppgifterna ingår kontinuerlig utbildning.

Läs mer

https://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, tfn 040 1359 222

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Sydspetsens miljöhälsa

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Hangö är en rökfri kommun.

Sydspetsens miljöhälsa, som är underställd Hangö stad, ansvarar för miljöhälsovården och veterinärvården i Hangö, Ingå och Raseborg. På enheten arbetar ett tiotal personer vid tre olika verksamhetspunkter. Invånarantalet på det tvåspråkiga området är cirka 45 000.


Adress: Raseborgsvägen 37, Läkarbostaden, 10600 Tammisaari
Hangö stad - Savuton työpaikka Hangö stad - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat