Hälsosocialarbetare - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommun ledigförklarar en tjänst som hälsosocialarbetare fr.o.m. 17.2.2020.

Hälsosocialarbetarens huvudsakliga målgrupp är klienter i arbetsför ålder som använder den öppna hälsovårdens tjänster. En betydande del av arbetet är att bedöma arbetsförmågan och ordna rehabilitering för personer som saknar arbete. Målet med arbetet är att på ett mångprofessionellt sätt upprätthålla och främja funktionsförmågan, förmågan att klara sig själv och aktiv delaktighet i samhället. Verksamhetsstället är Kyrkslätts kommuns sysselsättningsenhet Toimari.

Behörighetskrav för tjänsten: Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2005). Kännedom om principerna för social rehabilitering samt kännedom om och kunnande i tjänster som främjar sysselsättningen är till fördel med tanke på skötseln av uppgifterna.

Lönen bestäms enligt lönesättningen i AKTA och kommunens gällande lönesättning.

Skicka din ansökan på kommunrekrys elektroniska blankett, ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter ges av chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio, tfn 040-5768686 eller ansvariga rehabiliteringsplanerare Thijs Verbrugghe, tfn 0400-277934 eller per e-post i formen fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, resultatenheten sysselsättningstjänster
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.