test
Hälsovårdare, Hälsorådgivning för vuxna - Sipoon kunta

Syftet med hälsorådgivningen för vuxna är att främja den vuxna befolkningens välfärd och hälsa. På hälsovårdarens mottagning handleds och stöds klienterna till att upprätthålla hälsan och förebygga sjukdomar. I handledningen tillämpas ett arbetssätt som stärker klientens egna resurser och ansvaret för den egna hälsan. På vuxenrådgivningen görs hälsokontroller för olika klientgrupper och man sköter även vaccinationer och hörselkontroller.

Till serviceprocessen för vuxna söker vi nu en

HÄLSOVÅRDARE för tiden 13.12.- 31.3.2022 eller med början enligt överenskommelse, med möjligt förlängning.
Hälsovårdares uppgift är att producera, planera och utveckla hälso- och välfärdsfrämjande tjänster för den vuxna befolkningen.
Det är möjligt att arbetsuppgifter kan avgränsas att gälla endast en del av vuxenrådgivningens uppgifter, beroende på den anställdes arbetserfarenhet och kunnande. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs ett visionärt synsätt, goda sociala färdigheter och ett självständigt arbetsgrepp.
Social- och hälsovårdsavdelningen i Sibbo erbjuder ett intressant, mångsidigt och utmanande arbete i en inspirerande arbetsgemenskap. Den ansvariga hälsovårdaren för hälsorådgivningen för vuxna ingår också i teamet.

Behörighetskraven för uppgiften är hälsovårdar- eller sjukskötarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå i vilken ingår legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994; JulkiTerhikki) samt lämplighet för uppgiften. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i ena inhemska språket och goda muntliga och tillfredsställande skriftliga kunskaper i andra inhemska språket.

Vi noterar även sökanden som är sjukskötare med vaccineringslov, samt studeranden inom branschen (sjukskötar-/hälsovårdarstuderanden ska ha minst 140 sp.) och lämplig arbetserfarenhet.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det allmänna Social- och hälsovård tjänste- och arbetskollektivavtalet (SOTE TES) och i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid, för uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 9.12.2021 kl. 16.00 via länken nedan. Vikariatet kommer att tillsättas så snart en lämplig person hittats. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/vuxenradgivning/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger servicechef Pernilla Eriksén, pernilla.eriksen(at)sipoo.fi tai puh. 050 4340642

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Hälsorådgivning för vuxna

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat