test

Vi söker två hälsovårdare för fasta anställningar till våra svenskspråkiga enheter. En av uppgifterna utförs 100% på Kvarnbäckens hälsostation. Den andra som reservperson, 50% av arbetstiden på Kvarnbäckens hälsostation och 50% på Femkantens hälsostation.

Hälsovårdarens uppgifter följer arbetsmodellen för Centralerna för hälsa och välbefinnande. Till ditt arbete hör bedömning av vårdbehov via telefon, klientmottagande på hälsostationen och via digitala kommunikationskanaler. Både akut och icke-brådskande mottagning hör till dina arbetsuppgifter. Du kommer även assistera vid små ingrepp. Till dina arbetsuppgifter hör även förebyggande arbete så som vaccinering, preventivmedel och inresekontroller.

Lämna in din ansökan så fort som möjligt. Vi börjar med anställningsintervjuerna under ansökningstiden. Fyll i din ansökan på finska.

Utöver ett intressant och varierande arbete erbjuder vi dig goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt Helsingfors stads uppskattade personalförmåner. Vid behov hjälper vi dig att skaffa en tjänstebostad.

Behörighetsvillkor:

En yrkeshögskoleexamen med hälsovårdarbehörighet eller en tidigare specialiseringsexamen. För uppgiften krävs sådan finländsk legitimation som förutsätts enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.

Språkkraven är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i både svenska och finska.

Innan anställningsbeslutet fattas måste den sökande lämna in en bedömning från företagshälsovården gällande den sökandes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till arbetet.

Vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi värdesätter färdigheter att använda klientdatasystemet Apotti.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vår avdelningsskötare Katja diskuterar gärna med dig ifall du har frågor angående arbetsuppgiften eller hur det är att jobba hos oss. Du når henne på numret 040 334 1695 eller på adressen katja.kosola@hel.fi.

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektorn, Kvarnbäckens hälsostation, Femkantens hälsostation

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Mjölgränden 4, 00920 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat