Hälsovårdarvikariat, sommarjobb - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stads förebyggande tjänster inom Barn- och familjetjänster söker semestervikarie under tiden 1.6 - 31.8.2021 på mödra-och barnrådgivning och vikarier för korta perioder inom skolhälsovården och mödra-och barnrådgivningen.

Vi uppskattar
- förmåga att jobba självständigt och att kunna jobba mångprofessionellt i olika arbetsteam
- god förmåga till växelverkan med andra människor och ett människonära sätt att arbeta
- ett inspirerande, självständigt och ansvarsfullt sätt att jobba

Behörighetskravet är legitimerad sjuksköterska/hälsovårdare samt muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Erfarenhet av arbetet vid mödra- och barnrådgivning räknas som merit.

Lönen fastställs enligt AKTA. Innan valet fastställs bör de som väljs visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Anställningens prövotid för kombinerad preventiv/mödra- och barnrådgivning, är 4 månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 20.4.2021 klo 15.00 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/preventiv-och-familjeplaneringsradgivningen

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger sf.avdelningsskötare Minna Nousiainen tfn 040 766 1803 minna.nousiainen@porvoo.fi och servicechef Eliisa Roine tfn 040 519 5871, eliisa.roine@porvoo.fi

Förebyggande tjänster inom Barn- och familjetjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft.

Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat