Hälsovårdscentralläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hälsovårdscentralläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Öppen för ansökan är en hälsovårdscentralläkares heltidstjänst inom förebyggande hälsovård (rådgivningstjänster samt skol- och studerandehälsovård). I första hand söker man till den här tjänsten läkare för mödravårds- och barnavårdsrådgivningsarbete samt skolhälsovården. Till arbetsbeskrivningen kan man inkludera också arbete inom förebyggande rådgivning eller studerandehälsovård. I arbetet betonas ett förebyggande perspektiv, men det innehåller också sjukvård inom olika sektorer. Mottagningarna ligger utspridda i stadsområdet, så arbetet sker i flera mottagningar.

Behörighetskrav är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Dessutom förutsätts goda kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska, samt vaccinationsskydd enligt lagen om smittosamma sjukdomar 48 §.

Vi värderar:
Arbetserfarenhet av förebyggande hälsovård
Specialläkarexamen (allmänmedicin)
Specialbehörighet (barnavårdsrådgivning och skolhälsovård, ungdomsmedicin)

Den som väljs för arbetsuppgiften ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sitt hälsotillstånd innan arbetsuppgiften tas emot.

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Lisätietoja

https://www.turku.fi/laakariksi-ehkaisevaan-terveydenhuoltoon

överläkare Hannele Kallio
hannele.kallio@turku.fi
040 7698173
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Läkare inom förebyggande hälsovård
Osoite: Luolavuorentie 2, 20810 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgif-ter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan