Skip to main content
test
HAMMASHOITAJASISSIN TOIMI VARAHENKILÖSTÖSSÄ - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten Resurssikeskuksessa on haettavana 10.6.2022 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 27.6.2022 klo 12 asti

HAMMASHOITAJASISSIN TOIMI VARAHENKILÖSTÖSSÄ

Kiertoalueena Perhonjokilaakson hammashoitolat Tunkkarilla ja Perhossa.

Kelpoisuutena toimeen on hammashoitajan tutkinto tai suun hoidon suuntautumisopinnot suorittaneen lähihoitajan tutkinto. Ajokortti ja oman auton käyttö välttämätöntä.

Haemme joustavaa, yhteistyökykyistä ja positiivisen asenteen omaavaa hammashoitajaa. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn, sopeutumista muuttuviin tilanteisiin sekä vahvaa kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Aiempi työkokemus sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Koeaika on kuusi kuukautta.

Kuntayhtymä on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijanohjaus.

Lisätietoja antavat

palveluesimies Katja Österlund, katja.osterlund@soite.fi, puh. 040 804 5440 ja
resurssipäällikkö resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat