Skip to main content
test
Handledare (barnskydd), Kustaala ungdomshem, Vasa - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en handledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Kustaala ungdomshem, enheten Pysäkki i Vasa.

Kustaalas ungdomshem består av tre olika enheter: Kortteeri, Omakoti och Pysäkki. Pysäkki är belägen i Hemstrand. Barnskyddsenhetens verksamhet styrs av Vasa stad och enheten fungerar också som en mottagande enhet. Pysäkki har fem avdelningsplatser och två krisplatser. Vår verksamhet grundar sig på att erbjuda en trygg uppväxtmiljö åt 13 - 17 åriga ungdomar som är placerade utanför hemmet på grund av barnskyddsliga anledningar.

Till vårt mångsidiga arbetssamfund tillhör socionomer, närvårdare och en sjukskötare. Kustaala ungdomshem utgår från alla ungdomars individuella bakgrunder och strukturerar upp en vardag som passar ungdomen bäst med hjälp av sin egen handledare som utses på enheten.

Vi söker en handledare som är intresserad av att arbeta med ungdomar. Till handledarens arbetsuppgifter hör det att lugna ner ungdomens livssituation till en början för att sedan under placeringen sätta tydliga och trygga gränser som stöder ungdomens vardag. Tillsammans med vårdnadshavare och socialarbetare bygger vi upp en struktur som bäst stöder ungdomens behov, vars mening är att trygga ungdomens tillväxt och levnadsförhållanden enligt åldersnivå, dessutom vill vi stöda ungdomen till att göra positiva förändringar. Detta gör vi genom att hjälpa hen att förstärka sitt självförtroende och att hitta sina egna styrkor.

Vi förutsätter erfarenhet i barnskyddsarbete eller erfarenhet med att arbeta med ungdomar, förmåga att samarbeta med andra myndigheter och med föräldrar. Vi önskar av våra sökande positiv och respektfull attityd, bra samarbetsförmåga samt beredskap att ta emot utmaningar och vilja att utveckla ungdomshemmets verksamhet. Vi uppskattar förmåga att arbeta självständigt men också i team, en vilja att jobba med barn och unga som behöver mycket stöd i sin vardag. Vi värdesätter även erfarenhet av -drog och -mentalvårdsarbete, samt att du har hygienpass och läkemedelsskolning. Arbetet är treskiftsarbete. Arbetsuppgifterna kräver B-klassens körkort.

Vi erbjuder ett mångsidigt, ansvarsfullt och krävande arbete i en god arbetsgemenskap samt gemenskapens och förmännens stöd i ditt arbete.

Behörighetskrav:
Legitimerad socionom.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska språket. Enheten är finskspråkig.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Föreståndare för ungdomshem
Maarit Kuosmanen
tel. 040 095 8893
maarit.kuosmanen@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Gustavsrovägen 28, Vasa, 65230 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat