Handledare inom den öppna verksamheten - Kirkkonummen kunta

Handledare inom den öppna verksamheten - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som handledare inom den öppna verksamheten fr.o.m. 1.9.2019 (förnyad ansökning).

Vi söker nu en svenskspråkig handledare till invånarparken Stubbboet i Kyrkslätt centrum, vilken är en av de tre tvåspråkiga invånarparkerna i kommunen.

Handledaren i invånarparken arbetar med småbarnsfamiljerna på området. Den som anställs som svenskspråkig handledare skall utveckla verksamheten tillsammans med den nuvarande personalen till en tvåspråkig verksamhet. Verksamheten skall också utvecklas tillsammans med bibliotekets personal då invånarparken flyttar in i nya utrymmen i biblioteket när det står klart.

I invånarparkerna förverkligas arbetsmetoder, där barnen och vårdnadshavarna är delaktiga och som stärker barnens och familjernas sociala nätverk. Den öppna verksamheten grundar sig på ett omfattande lokalt samarbete med olika aktörer och målsättningen är att främja den socialpedagogiska och sociokulturella utvecklingen på området.

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och förmåga att vara i växelverkan med andra människor. Vi förväntar oss att du har beredskap att arbeta tillsammans med barnfamiljerna genom att använda dig mångsidigt av möjligheterna inom lek, rörelse, konst och natur, samt visioner om hur verksamheten kan utvecklas. Eftersom arbetet utförs i en flerspråkig verksamhetsmiljö, så är det bra att du behärskar båda de inhemska språken och om du behärskar flera språk anses det som en fördel.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018) eller en utbildning på motsvarande nivå. Vi ser som fördel erfarenhet av arbete med barn och familjer. Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 26.8.2019 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Förfrågningar besvaras av: förmannen för den öppna småbarnspedagogiken Terhi Hakkarainen, tfn 040 126 9602, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi eller dagvårdschef Margot Flinck, tfn 0400 807 631, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Svensk utbildning
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren