Handledare - Lohjan kaupunki

Vi söker en handledare för fast anställning till mottagningsavdelningarna för barn och unga vid Ojamo familjestödscenter.

Handledarens arbete på mottagningsavdelningarna är treskiftsarbete. Avdelningarna har sju platser och på barnavdelningen är barnen i åldern 0-12-år och på avdelningen för unga i åldern 13-18 år.

Vi förutsätter av sökanden flexibilitet, goda interaktions- och arbetsgemenskapsfärdigheter samt förmåga att arbeta i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla en ny verksamhet i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning samt möjligheter att konsultera specialsakkunniga. Därtill erbjuder staden en välfungerande företagshälsovård och tjänster till stöd för hälsa och välbefinnande i arbetet.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§). Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering i Valvira.

Lönen är 2419,67 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 38.

Ansökningstiden fortsätts tills 20.9.2021.

Mera information ges av:
ansvarig handledare Päivi Kangas tfn 044 369 5221, paivi.kangas@lohja.fi
chef för familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 20.9.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-285-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Socialservicen
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat