Handledare - Lohjan kaupunki

Vi söker en ledare till serviceenheten för social- och specialservice för barn, unga och familjer med placering på mottagningsavdelningen för barn vid Ojamo familjestödscenter för visstidsanställning till och med 2.10.2021.

Ledarens arbete på mottagningsavdelningarna är treskiftsarbete. Avdelningen har sju platser och barnen är i åldern 0-12 år.

Vi förutsätter av sökanden flexibilitet, goda interaktions- och arbetsgemenskapsfärdigheter samt förmåga att arbeta i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla en ny verksamhet i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning samt möjligheter att konsultera specialsakkunniga. Därtill erbjuder staden en välfungerande företagshälsovård och tjänster till stöd för hälsa och välbefinnande i arbetet.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).

Lönen är 2395,71 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 49.

Mera information ges av:
ansvarig handledare Päivi Kangas tfn. 044 369 5221, paivi.kangas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 27.11.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-328-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Socialservicen
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka