test

Handledare

Hakuaika päättyy  3.10.2023 15:45

Handledaren tillgodoser omsorgstagarens behov av att vara aktiv, att få stimulans och sociala kontakter samt behov av personlig omvårdnad. Du tillämpar ett socialpedagogiskt arbetssätt och beaktar omsorgstagarens inflytande och självbestämmande.

Vi värdesätter initiativförmåga och självständighet, fördomsfrihet, förmåga att ta ansvar och se helheter, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

I arbetet ingår ett multiprofessionellt samarbete med kollegor och experter.

Arbetsplats och adress: Fyrens service enhet , Bangatan 3-5 10900 Hangö
Arbetstid: allmän arbetstid
Jobbet är tillsvidare.

Behörighetskrav: Lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter.

Vi förutsätter god samarbetsförmåga, ett flexibelt arbetssätt. Goda kunskaper i svenska och kunskaper i finska krävs.
Vi värdesätter erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Utöver omfattande företagshälsovård erbjuder vi bland annat lunchförmån. Du får 300€ per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och arbetar enligt en hybridmodell.

Ytterligare upplysningar ger: Monica Fjäder-Strandberg, servicechef, tfn 050-3154893, monica.m.fjader-strandberg@luvn.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Till Fyrens serviceenhet hör grupp- och lägenhetsboende verksamhet på Linjegatan 28 och dagverksamhet på Bangatan 3-5. Fyrens serviceenhets dagverksamhet erbjuder svensk- och tvåspråkig dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är klientens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra

Tutustu työnantajaan