Skip to main content
test
Handledare - Sosiaali- ja terveystoimiala

Hej du närvårdare eller studerande, vill du komma och sommarjobba till dagverksamheten på Stengård?

Vi söker en semestervikarie för den 13.6.2023 - 13.8.2023, till vår svenskspråkiga dagverksamhetsenhet Solstrålen, på Stengårds seniorcenter. Dagverksamhetsenheten har plats för 10 klienter.

Sommarvikarierna har möjlighet att få ett rekryteringstillägg på upp till 1000€! Rekryteringstillägget fastställs enligt längden av arbetsförhållandet. Rekryteringstillägget betalas i två delar, första delen när prövotiden tar slut och andra delen när vikariatet tar slut enligt överenskommelse. Prövotiden är hälften av arbetsförhållandets längd.

Rekryteringstilläggets storlek fastslås enligt följande:
-Anställningsförhållandet räcker 30-59 dagar: 150€ + 150€
-Anställningsförhållandet räcker 60-89 dagar 300€ + 300€
-Anställningsförhållandet räcker minst 90 dagar 500€ + 500€

På dagverksamheten vistas vi ute dagligen, gör utfärder och umgås med varandra, motionerar och spelar olika spel tillsammans. Målsättningen är att främja de äldres psykiska, fysiska och sociala funktions- och aktivitetsförmåga samt stöda anhörigas och/eller närståendevårdarnas vardag. Vi har ett nära samarbete med anhöriga, närståendevårdare och det multiprofessionella nätverket.

Vi umgås med klienterna på svenska, men dokumentationen sker på finska i klient- och patientdatasystemet Apotti. En del av kommunikationen med det multiprofessionella nätverket sker också på finska.

Vår dagverksamhet är öppen alla vardagar. Klienterna är på dagverksamheten mellan kl. 9-15 fyra dagar i veckan och kl. 11-17 en dag i veckan.

Förutom ett intressant och omväxlande arbete, erbjuder vi dig goda skolnings- och utvecklingsmöjligheter och ett brett utbud av personalförmåner. Du har också möjlighet till tjänstebostad.

Inom Helsingfors stads social- och hälsovård, har vi gjort ett medvetet val att stöda våra medarbetares välbefinnande och återhämtning, genom motion. Du kan få personalrabatt för till exempel simhallsbesök, konditionsal och motionsevenemang. Du har också möjlighet att få rabatt för användning av stadcykel, få stöd för påbörjandet av motion i form av ledd verksamhet eller delta i olika former av personalmotion.


Behörighetsvillkor:

En för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare eller annan motsvarande examen. Anställningen förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Vi beaktar också studerande inom branschen. Du kan vara en närvårdarstuderande som avlagt godkända studier motsvarande 30 kompetenspoäng.

Vi beaktar även sjukskötar- och hälsovårdarstuderande som avlagt MINDRE ÄN 140 SP, med tillämpbar praktikerfarenhet från hälsovårdsbranschen.

Språkkunskapskravet är goda muntliga, samt nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Anställningen förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar samt tuberkulosutredning enligt § 55.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Stengårds seniorcenter / Dagverksamhetsenheten Solstrålen
  • SommarjobbJobb
  • SOTEPE-03-475-23
  • 13.6.-13.8.2023
  • 2275,44 €/mån
  • 26.5.2023 - 12.6.2023 16:00
  • Övriga jobb inom socialsektornNylandHelsingforsKommun

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Heli Mäkelä, p. 09 310 76956, heli.a.makela@hel.fi
Handledare Christel Trap-Petersen, p. 09 310 73006

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Stengårds seniorcenter / Dagverksamhetsenheten Solstrålen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Vi producerar välbefinnande, hälsa och trygghet för helsingforsbor, med hjälp av ett starkt kunnande och genom samarbete. Vi utgör en av Finlands största producenter av social-, hälsovårds- och räddningstjänster och hos oss jobbar över 15 000 proffs på genuina handlingar och bemötande. Tillsammans bygger vi upp en bättre stad, där alla kan leva ett gott liv.

Som yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänster, vill vi hjälpa och stöda helsingforsbor i olika livsskeden: vi finns där för den som är i rådgivningsåldern, för barn, unga, vuxna, familjer och för de äldre. Vi gör ett värdefullt arbete genom att erbjuda likvärdiga och kvalitetsmässiga tjänster, som stöder hälsa och välbefinnande.

Vi siktar på en förstklassig personalupplevelse och vår målsättning är att säkra personalens arbetsvälbefinnande och trivsel. Enligt våra medarbetare, utgörs vår styrka av mångsidiga arbetsuppgifter, god atmosfär på arbetsplatsen och möjlighet till kontinuerlig inlärning, samt utveckling av arbetet. Genom att stöda förpersonernas arbete, främjar vi möjligheten till framgång i arbetet för varje medarbetare.

Följ oss i sociala medier @stadinsoterekry och @stadinbrankkari.


Adress: Sibeliusgatan 14, 00260 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat