Skip to main content
test

Tule toteuttamaan verkostoyhteistyössä Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia - yläsavolaiset yrittäjät sekä laaja yhteistyöverkosto odottavat sinua!

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee asiantuntijaa EMill - ennakointimalli - hankkeeseen ajalle 1.6.2022- 31.12.2023. Tehtävä täytetään mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Oletko tulevaisuuden ennakoija, osaamisen kehittämisen asiantuntija ja koulutuskentän tuntija? EMill -hanke tukee Ylä-Savon osaamisen kehittämisen toimintamallin kehittymistä ja vakiintumista. Mallin alueellisessa yhteistyössä yrittäjät saavat ennakoivaa tietoa liiketoimintansa sekä osaamisensa kehittämiseen.

Hankeasiantuntijan tehtäviä ovat:
- ennakointitietojen kerääminen työelämästä sekä koulutuksen tulevaisuuden näkymistä
- ennakointitietojen koostaminen, analysointi ja visualisointi osaamisen kehittymistarpeiksi
- ennakointityöpajojen järjestäminen mikro- ja pk-yrityksille
- toimiala-/ ilmiöpohjaisten jatkotyöpajojen järjestäminen yrityksille
- työpajojen tulosten viestintä seudullisissa, maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa
- ennakointitietojen jalostaminen osaamistarpeiksi Ylä-Savon osaamisen kehittämisen malliin
- tarvittavien koulutuspalvelujen sekä muiden osaamisen kehittämisen keinojen koordinointi seudulle sekä kumppanuuksien solmiminen näiden toteuttamiseksi
- hankkeen seuranta ja arviointi, raportointi ja hankintojen kilpailutus

Voit olla hakemamme osaaja jos Sinulla on:
- kokemusta ja osaamista ennakointityöstä ja sen menetelmistä, erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä
- kokemusta ryhmien ja prosessien fasilitoinnista
- projektijohtamiskokemusta sekä osaamista EU-hankkeen hallinnasta (aikatauluttaminen, suunnitelmien toteuttaminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, seuranta, muutoksenhallinta, raportointi)
- itsenäinen- ja oma-aloitteinen työote
- täsmällisyyttä, tarkkuutta ja paineensietokykyä
- osaamista ja näyttöä tuloksellisesta yritysyhteistyöstä sekä monialaisesta sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöstä
- vahvat viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedottamistaidot (kirjallinen ja suullinen)
- suomalaisen koulutusjärjestelmän syvällistä tuntemusta
- erinomaiset tietotekniset taidot, kyky ottaa uusia ohjelmistoja käyttöön
- soveltuva korkeakoulututkinto
Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Tarjoamme työsi tueksi osaavat työkaverit, mahdollisuudet monipaikkaiseen työhön, sekä esim. ePassi etuudet.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotte.

Lisätietoja

http://www.ysao.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Niina Puumalainen, kehitysjohtaja, p. 0400793026, niina.puumalainen@ysao.fi
Leena Toivanen, hankepäällikkö, p. 0400792830, leena.toivanen@ysao.fi

Lisätietoja

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vakavarainen kahdeksan yläsavolaisen kunnan omistama ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Ylä-Savon ammattiopisto nimistä monialaista ammatillista oppilaitosta.

Kiinteät toimipaikkamme sijaitsevat Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärvellä ja Liperissä. Kuntayhtymälle myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto vuonna 2017. Palveluksessamme on noin 220 eri alojen ammattilaista.


Osoite: Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

Sinulle suositellut työpaikat