test
Hankeasiantuntija - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme Ammattiopisto Lappiaan hankeasiantuntijaa Kemin toimipaikkaan.

Tehtäviin kuuluu Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankkeen Lappian osuudessa hankeasiantuntija, sekä tarvittaessa projektipäällikön sijaisena toimiminen. LTKT2.0 -hanke on teollisen kiertotalouden kehittämiskokonaisuus, jonka toteuttajia ovat Kemin Digipolis Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin bio- ja kiertotaloustoimintaa. Keskeisessä asemassa on kiertotaloustutkimuksen ja kehitystoiminnan edistäminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouskoulutuksen vahvistaminen. Kiertotalous on Lappian strateginen kehittymissuunta.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa tutkintoa, vahvaa osaamista bio- ja kiertotaloudesta, hyviä kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyöverkostoissa toimimisen taitoja. Työtehtävän menestyksellisessä hoitamisessa ammatillisen koulutuksen tuntemus on eduksi.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Anne Tryyki
anne.tryyki(at)lappia.fi
P. 050 461 1227

Lisätietoja

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.

Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!

Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.


Osoite: Tietokatu 2, 94600 Kemi

Sinulle suositellut työpaikat