Hankejohtaja työllisyyden kuntakokeiluun - Seinäjoen kaupunki

Haemme työllisyyden kehittämisestä innostunutta hankejohtajaa vetämään Seinäjoen ja Ilmajoen yhteistyössä toteuttamaa työllisyyden kuntakokeilua. Kuntakokeilussa yhteensovitetaan kunnan ja valtion tarjoamia työllisyyden hoidon palveluita uudella tavalla ja luodaan uusia palveluprosesseja kuntakokeilussa määritellylle kohderyhmälle.

Hankejohtajana vastaat työllisyyden kuntakokeilun kokonaisuuden kehittämisestä, viestinnästä sekä lisäksi hallinnoit kuntakokeilua ja koordinoit hankkeeseen liittyviä verkostoja. Osallistut hankkeen vaikuttavuuden arviointiin ja pidät huolen siitä, että hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyvät. Olet kokenut projektien vetäjä, ymmärrät aikataulutuksen, raportoinnin, tulosten saavuttamisen, budjetoinnin sekä tiedottamisen tärkeyden.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja malleja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilun kohderyhmänä ovat nuoret, maahanmuuttajat ja henkilöt, jotka eivät saa ansiosidonnaista päivärahaa. Kokeilun asiakkaina ovat paitsi työnhakijat myös työnantajat.

TE-toimiston lakisääteisten palveluiden ja omien työllisyyspalveluiden lisäksi entistä tärkeämmässä roolissa ovat kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveys-, nuoriso-, yritys-, maahanmuutto- sekä koulutuspalvelut. Kokeilussa on mukana laaja yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kyky muutoksen johtamiseen sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Hankejohtajan tehtävässä onnistumista tukee työ- ja elinkeinopolitiikan sekä -palveluiden ja niiden rahoituksen osaaminen. Strateginen osaaminen sekä työlainsäädännön, kuntalain ja projektityöskentelyn osaaminen ovat myös eduksi. Kokemus esimiestyöskentelystä, henkilöstöjohtamisesta ja palveluiden kehittämisestä ovat etuja tehtävässä menestymisen kannalta. Hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot, kyky motivoida verkostoa ja henkilöstöä sekä kehittää verkoston osaamista yhteistyön avulla, ovat tarpeen.

Kuntakokeilun aloituksen siirtymisen johdosta tehtävän täyttöä siirretään elokuulle, mahdollinen aloitus 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Hakuaikaa jatketaan muuttuneen tilanteen johdosta 17.6.2020 saakka. Kaikki nyt hakeneet ovat mukana haussa ilman uutta hakemusta.

Virka täytetään määräajaksi 30.6.2023 saakka. Varsinainen kokeilu alkaa 1.1.2021. Tehtävän täyttö kokeiluajaksi edellyttää kuntakokeilulain voimaantuloa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/elinvoimajakilpailukyky.html

Tutustu työnantajaan

Hakemukset 17.6.2020 klo 15:00 mennessä Kuntarekry.fi -palvelun kautta
Seinäjoki on savuton työpaikka.
www.seinajoki.fi
Lisätiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa Erkki Välimäki 040 7748331, erkki.valimaki@seinajoki.fi ja Tytti Luoto 0444191250, tytti.luoto@ilmajoki.fi

Elinvoima ja kilpailukyky
Osoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Tule meille töihin!

Seinäjoen kaupunki alueen suurimpana työnantajana työllistää yli 4000 henkilöä. Valtteinamme ovat hyvät koulutusmahdollisuudet ja kannustus oman työn kehittämiseen. Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä kaupungeista. Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja tekemisen meininki. Meitä on jo yli 63 000 ja kaupunkiseudulla asukkaita on 150 000. Viihtyisä kaupunkiympäristö, lyhyet välimatkat ja monipuoliset asumismahdollisuudet leimaavat kaupungin arkea. Suomen kuudenneksi suurimman markkina-alueen keskuksena kaupunki tarjoaa myös erittäin kilpailukykyiset kaupan palvelut. Seinäjoella on laadukasta koulutusta aina yliopistotasolle asti. Kaupunki on tunnettu suurista tapahtumistaan. Vapaa-aikaa voit viettää vaikkapa Rytmikorjaamon keikoilla, ja kaupunginkirjasto Apila valloittaa jokaisen kävijän. Meillä on tilaa isoille ideoille ja tulevaisuuden tekijöille..