Hankekoordinaattori (2) - Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden kehitysyksikkö
Saimaan mediakeskus avustaa kouluja digitaalisissa projekteissa, kouluttaa opettajia
ja koordinoi opetustoimen hankkeita.

Haemme kehitysryhmäämme kahta hankekoordinaattoria ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021.

Hankekoordinaattoreiden tehtävinä on toimia pedagogisten kehityshankkeiden tai
koulujen digitalisointia edistävien hankkeiden toteuttajina ja koordinaattoreina.
Hankekoordinaattori kouluttaa opetushenkilöstöä ja toimii asiantuntijana kaikissa
Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa. Koordinaattori toimii pedagogisessa
kehittämisessä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen kanssa ja
dokumentoi toimintaa.

Arvostamme hakijoissa kokemusta hanketyöstä ja halua toimia oppimisen ja
opettamisen kehitystehtävissä. Eduksi katsomme myös: tutoropettajatoiminta, oman
osaamisen jakaminen, tiimivalmennustaidot. Tehtävän hoitaminen vaatii
perehtyneisyyttä nykyaikaiseen digitaaliseen opettamiseen, sosiaalisen median
hyviä käyttötaitoja, hyviä organisointitaitoja, itseohjautuvuutta ja digitaalista ja
teknologista osaamista.

Työtehtävissä tarvitaan suomen ja englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista
taitoa.

Työhön vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja aiempi työkokemus opettajan
työstä. Ajokortti.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja tehtävään voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen, kelpoisuuden osoittavat todistukset, hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut alkavat välittömästi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaika päättyy 14.2.2020 klo 15.00.

Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002.

Työsopimuksessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat: Saimaan mediakeskuksen päällikkö Timo
Kainulainen, puh. 050 593 9456, ja projektipäällikkö Petja Pyykkönen, puh. 040 637
4494. Tiedustelut voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Saimaan mediakeskus
Osoite: Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Vain kaksi tuntia Helsingistä Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa uskallamme ja teemme. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, innovatiivinen toimintaympäristö tekijöineen ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.