Hankekoordinaattori - Utsjoen kunta

Utsjoen kunnassa on käynnissä ja suunnitteilla useita projekteja, joiden tarkoituksena on vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Osa hankkeista on kansainvälisiä. Olemme vahvistamassa organisaatiotamme ja palkkaamme kuntaan hankekoordinaattorin hallintopäälliköiden ja projektipäälliköiden tueksi. Hankkeita on kaikissa hallintokunnissa (sivistys, perusturva, tekninen ja elinkeino) ja niiden rahoituslähteet vaihtelevat. Tehtävä sijoittuu elinkeinotoimeen.

Hankekoordinaattorin työn sisältö muodostuu pääasiassa hankkeiden talouden ja hallinnoinnin tehtävistä, laaja-alaisesta viestinnästä sekä erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Toimenkuva viimeistellään valinnan yhteydessä hakijan vahvuuksien ja osaamisen perusteella.

Olet ulospäin suuntautunut ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Talousasiat, kirjoittaminen, ja organisoiminen ovat sinulle tuttuja ja mieluisia tehtäviä, mutta innostut myös uusista haasteista ja uuden oppimisesta. Olet tarkka ja järjestelmällinen. Sinulla on hyvä paineensietokyky, hallitset hyvin ajoittaisen kiireen ja sen, että työnkuva muodostuu useista eri tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hankehallinnon osaamista, hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä hyviä viestintätaitoja. Erityisenä vahvuutena ovat EU-hankehallinnon tuntemus sekä saamen kielen ja norjan kielen taito. Utsjoen kunta maksaa saamen kielilisää 100-150 euro/kuukausi.

Tehtävä on määräaikainen alkaen mahdollisimman pian/sopimuksen mukaan - 31.12.2021. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Palkka on KVTES:n mukainen, hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 23.5.2019 klo 16 mennessä: www.kuntarekry.fi työpaikka 230013.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Eeva-Maarit Aikio
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi
0400 151294

Utsjoen kunta
Osoite: Luossa 1, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Tutustu työnantajaan