Skip to main content
test
Hankekoordinaattori, varhaiskasvatuksen johtaminen - Kangasalan kaupunki

Kangasalan varhaiskasvatukseen haetaan 22.7.2022 klo 15.00 mennessä innostunutta hankekoordinaattoria kehittämään varhaiskasvatuksen johtamiskäytänteitä ja -rakenteita yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Tehtävä on määräaikainen, ja se täytetään ajalle 1.9.2022-31.12.2023.

Kangasalan kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Tavoitteena on kehittää ja uudistaa varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita ja - käytänteitä, sekä vahvistaa yksikön johtajien ajantasaista ja tutkimustietoon perustuvaa johtamisosaamista. Hankkeen aikana kehitettäviä johtamisrakenteita pilotoidaan. Pilotoinnin kokemusten perusteella kehitetään uusi tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja työhyvinvointia lisäävä johtamisrakenne, joka otetaan käyttöön hankkeen aikana.

Hankerahoituksella palkataan hanketyöntekijä koordinoimaan johtajuuksien kehittämistä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Hankekoordinaattori organisoi tutkimusperusteista johtamiskoulutusta varhaiskasvatuksen esihenkilöille, sekä vastaa pilotoinnin organisoinnista, hankkeen edistämisestä, arvioinnista ja jatkosuunnitelmien tekemisestä yhteistyössä varhaiskasvatuksen hallinnon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukainen kelpoisuus päiväkodinjohtajan tehtävään. Lisäksi huomioidaan kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 75§:n henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja kokemusta erilaisissa verkostoissa työskentelystä, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kykyä kehittää ja kehittyä. Edellytämme varhaiskasvatuksen tuntemusta ja kokemusta varhaiskasvatuksen johtamistyöstä. Valitulla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisteriote ja tutkintotodistus. Palvelussuhteen alussa käytetään koeaikaa.

Haastattelut pidetään 5.8.2022.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen suunnittelija Katri Jaakkola
ke 22.6.2022 klo 9-11, ti 28.6.2022 klo 9-11, ke 29.6.2022 klo 9-11.
Puhelin 050 581 0422, sähköposti katri.jaakkola@kangasala.fi.

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki, Sivistyskeskus, Varhaiskasvatus

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 32000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostavat työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn.


Osoite: Kunnantie 1, 36200 Kangasala
Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka Kangasalan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Kangasalan kaupunki - Vastuullinen työnantaja Kangasalan kaupunki - Hyvän mielen työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat