Hankekoordinaattorin tehtävä - Liperin kunta

Liperin kunta hakee hankekoordinaattoria määräaikaiseen tehtävään.

Hankekoordinaattori keskittyy koko kuntaa koskevien suurempien hankkeiden valmisteluun, hakuun ja toteutuksen ohjaukseen. Haettavia hankkeita ovat esimerkiksi elinympäristöpalveluissa liikuntapaikka- ja puistorakentamiseen liittyvät hankkeet, tytäryhtiöiden, esimerkiksi Lipertek Oy:n kehityshankkeet sekä keskushallinnon yleiset hankkeet. Myöhemmin mukaan voivat tulla myös hyvinvointipalveluiden hankkeet.

Hankekoordinaattorin vastuualueisiin kuuluvat muun muassa:
- Kunnan hankesalkun kokonaishallinta
- Hankkeiden sekä avustusten valmistelu- ja hakuprosessi
- Hankkeiden toteutuksen aikaisen hanketoiminnan ja maksatusten seuranta
- Hankkeiden hallittu päättäminen

Työssään hankekoordinaattori:
- Toimii EU:n rakenne- ja kehitysrahaston, kansallisten rahastojen ja muiden avustushakujen koordinoijana ja hakujen valmistelijana.
- Toimii ja edistää seudullista ja alueellista hanke- ja kehitysrahastotoimintaa ja on yhteyshenkilönä muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja ELY-keskuksen suuntaan.
- Avustaa palvelualueiden ja tytäryhtiöiden omaa hanke- ja kehitystoimintaa avustusten ja hankkeiden hakemisessa sekä koordinoi myös hankkeiden väli- ja loppuraportointia.
- Tukee kunnan ja tytäryhtiöiden viestintää.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin hankittua laajaa osaamista ja kokemusta. Tehtävässä menestyminen vaatii hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kokonaisuuksien hallintaa. Talousosaaminen ja kokemus kuntatyöstä ja hankehallinnoinnista katsotaan eduksi.

Hankekoordinaattori sijoittuu keskushallintopalveluihin talouspalveluiden tulosyksikköön.

Hankekoordinaattorin tehtävä on määräaikainen vuoden 2023 loppuun saakka. Tehtäväkohtainen palkka on 3 275 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan KVTESin mukainen työkokemuslisä, joka on 0 %, 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, riippuen työkokemuslisään oikeuttavasta palvelusajasta.

Tehtävässä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta 7.3.2021 klo 23.59 mennessä.

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Tutustu työnantajaan

Talousjohtaja
Pellervo Hämäläinen
p. 050 464 6663

Liperin kunta
Osoite: Varolantie 3, 83100 Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!