Hankeohjaaja - Pietarsaaren kaupunki

JULISTAMME HAETTAVAKSI; TYÖKYVYN TUKI 2020-2022 HANKEOHJAAJAN TOIMEN
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta Pietarsaaren kaupungille sekä Luodon ja Pedersören kunnille ja Uudenkaarlepyyn kaupungille osatyökykyisten työkykyä ja työllistymistä edistävien palveluiden kehittämiselle. Kela ja TE-toimisto osallistuvat hankkeeseen yhteistyökumppaneina.
Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntiemme osa-aikatyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymispolkuja ja tällä tavoin lisätä työllistymistä ja vähentää työttömyyttä kohderyhmien henkilöiden keskuudessa.
Hanke kytkeytyy tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan ja on osa valmistautumista yhteiseen Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Hankkeen tarkoituksena on selkeyttää yhteistyöverkostojen toimijoiden rooleja ja tukitoimenpiteiden koordinoimista sekä tunnistaa keskeiset rajapintaprosessit. Työssä painotetaan moniammatillista työtapaa.
Hankeohjaajana sinun odotetaan toimivan hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Hankeohjaajan tulee edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ohjata ja tukea asiakasta hankesuunnitelman mukaisissa toimissa. Hankeohjaajana ohjaat ja motivoit eri asiakasryhmiä. Hankekoordinaattori ja ohjausryhmä avustavat sinua työssäsi.
Haemme sinua, joka olet ulospäinsuuntautunut, aloitteellinen ja yhteistyökykyinen.
Hanke on kahden vuoden mittainen ja alkaa helmikuussa 2021.
Toimen kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaaliohjaajan tai sosionomin AMK-tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Työhön vaaditaan riittävää työkokemusta alasta sekä soveltuvuutta tehtävään ja mielellään kokemusta hanketyöstä. Kielitaitovaatimuksena ovat hyvät taidot siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.
Tehtävässä edellytetään hyvää järjestelykykyä, oma-aloitteisuutta ja aktiivista asennetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttämistä.
Työsuhde on määräaikainen ja sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamasta rahoituksesta riippuvainen. Tehtävän täyttämisessä sovelletaan korkeintaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 22.1. klo 15.00.
Tehtävässä aloitetaan helmikuussa 2021. Valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa kotouttamis- ja työllistämiskoordinaattori Pia Fraktman, 044 7851 525 tai pia.fraktman@pietarsaari.fi

Pietarsaari, konsernihallinto, henkilöstötoimisto
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.