Hankepäällikkö - Kärkölän kunta

Digihankepäällikkö

Haemme valtiovarainministeriön avustuksella käynnistettävään Kärkölän ja Iitin kunnan sekä Orimattilan kaupungin yhteiseen digitalisaatiohankkeeseen hankepäällikköä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kuntien päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelma.

Valmennusohjelmassa luotavaan toimintamallin pohjautuen kuntien luottamushenkilöt ja päätöksenteon valmistelusta vastaavat viranhaltijat saavat tarvittavat valmiudet toimia sähköisen päätöksenteon ja sähköisten kokousten prosessien mukaisesti.
Tehtävä sijoittuu edellä mainittuihin kuntiin. Pääasiallinen toimipaikka on Kärkölän kunnassa. Kärkölän kunnan kansliapäällikkö on hankepäällikön esimies. Tehtävässä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Tehtävä alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan aiemmin. Hankepäällikön toimi on määräaikainen ja päättyy hankkeen päättyessä 31.5.2022.

Hankepäällikkö
- vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta, hallinnoinnista ja dokumentoinnista
- laatii valmennusohjelman toteutussuunnitelman ja aikataulun
- vastaa sähköisten järjestelmien käyttötapojen ja valmennusmateriaalien suunnittelusta
- kartoittaa ja kilpailuttaa hankkeen toteutukseen tarvittavat kumppanit
- toimii soveltuvin osin käytännön valmennus- ja tukitehtävissä
- toimii hankkeen yhteyshenkilönä ja ohjausryhmän sihteerinä

Odotamme hakijalta:
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiempaa vastaavaa opistotason tutkintoa
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esiintymisvalmiutta
- tietoteknisiä valmiuksia ja sujuvaa esitystekniikan hallintaa
- itseohjautuvaa ja tavoitteellista työotetta
- matkustusvalmiutta kumppanikuntien toimipisteisiin

Eduksi katsotaan:
- kokemus hankkeiden hallinnoinnista
- kunnallisen kokousmenettelyn ja sähköisten kokousten tuntemus
- sähköisen päätöksenteon tai asianhallinnan järjestelmien tuntemus
- kiinnostus etävalmentamiseen ja valmennusmateriaalien tuottamiseen

Hakemus palkkatoiveineen ja CV pyydetään toimittamaan www.kuntarekry.fi kautta pe 22.1.2021 klo 15:00 mennessä. Haastattelut pidetään etähaastatteluina ke 27.1.2021.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

http://www.karkola.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antaa kansliapäällikkö Jouni Nieminen, 044 770 2206, jouni.nieminen@karkola.fi

Kärkölän kunta
Osoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Kärkölä on kehittyvä, noin 4500 asukkaan kunta Päijät-Hämeessä Uudenmaan rajalla. Kunnassa on erinomaiset liikenneyhteydet, korkea työpaikkaomavaraisuus ja monipuolinen elinkeinorakenne. Kärkölä siirtyi vuonna 2018 hallinnossa pormestarimalliin. Kärkölän kunta on savuton ja tuoksuton työpaikka.