Hankesihteeri - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen maakunnassa on käynnistymässä kaksi STM:n rahoittamaa sote-uudistuksen hanketta, joista toinen on Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke ja toinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma -hanke. Keski-Suomessa hankkeiden muodostaman hankekokonaisuuden nimi on Monesta hyvästä yhdeksi parhaista.

Keski-Suomessa hankekokonaisuuden hallinnoinnista vastaa Jyväskylän kaupunki. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä maakunnan kuntien, sairaanhoitopiirin sekä sote-organisaatioiden kesken.

Nyt haemme Sote-rakenneuudistusta tukevaan hankkeeseen

HANKESIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.8.2020 - 30.11.2021.

Hankkeessa vahvistetaan maakunnan nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuullisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä määrittelemällä ja yhtenäistämällä niiden palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen ja kustannustenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja. Järjestämisvastuullisten organisaatioiden järjestämistoiminnan ja sitä tukevan teknologian yhtenäistämisellä ja yhteiskehittämisellä valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon perustettavalle maakunnalle. Hankkeessa keskitytään mm. yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun sekä aika- ja paikkariippumattoman sähköisen asioinnin, omahoidon sekä etähoivan ja -hoidon ratkaisujen ja toimintamallien yhteiskehittämiseen ja käyttöönottoon.

Hankesihteerinä tuet hankehenkilöstöä työssään. Tehtävä sisältää mm. erilaisia valmistelutöitä, tiaisuuksien ja työmatkojen järjestelyä, tiedon keräämistä ja tiedonhallintaa, viestintää, seurantaa ja raportointia. Tehtävänkuva tarkentuu hankkeen käynnistyessä.

Sinulla on tehtävään soveltuva perustutkinto ja kokemusta vastaavan tyyppisestä työstä. Sinulla on myös hyvät vuorovaikutustaidot ja olet taitava tietokoneiden ja erilaisten ohjelmien käytössä. Kokemus ja ymmärrys hankehallinnosta on edellytyksenä tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Haku on ehdollinen ja vaatii STM;n päätöksen rahoituksesta. Hankkeen tehtävänkuvat ja tehtävät tarkentuvat liittyen lopulliseen rahoituspäätökseen ja voivat muokkautua tämän vuoksi hankkeiden käynnistyessä.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 ke 20.5. klo 12-13.00, pe 22.5. klo 8.30-9.30, ti 26.5. klo 12 -13.00. Muina aikoina sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 143 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!