Skip to main content
test
Hankesuunnittelija - Paimion kaupunki

Paimion kaupunki hakee hankesuunnittelijaa infratietojen digitalisointiin. Valtiovarainministeriön avustamassa hankkeessa tehdään tietojen digitointia ja laadunparannustyötä sekä prosessien edelleen kehittämistä kaupungin tietojärjestelmäkokonaisuus ja muut toimijat huomioiden.

Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat vesihuolto sekä taajama-alueen katujen ja puistojen rakentaminen, ylläpito ja hoito sekä liikenteenohjaus. Palvelujen toteutus digitaalisesti edellyttää laadukkaat infratiedot sekä jatkuvasti päivittyvät tietojen ylläpitoprosessit ja hallitut tietovirrat kunnan eri yksiköiden välillä. Hankkeen aikana tehdään infratietoaineistojen parannustyötä sekä otetaan käyttöön digitaaliset tuotantoprosessit.

Tehtävään valitulta odotetaan paikkatieto-osaamista sekä kunnan infra-aineistojen tuntemista. Eduksi katsotaan kokemus paikkatieto- ja rekisterijärjestelmistä sekä tietokannoista ja rajapinnoista. Paimiossa on käytössä Louhi Kuntapalvelin, Vesikanta ja Qgis- sekä Autocad-ohjelmistot, PostgreSQL, tiedonsiirtoon FME ja julkaisurajapintana Geoserver.

Hankesuunnittelija osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn tarvittaessa.

Lisätietoja

https://www.paimio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-paikkatieto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall, virpi.lindvall@paimio.fi, 02 4745305
28.11.2022 jälkeen

Lisätietoja

Paimion kaupunki, Tekninen toimi, Paikkatieto

Paimio on vireä maaseutukaupunki, joka on pystynyt kehittämään palvelutasoaan hyvin ajan vaatimusten mukaan. Se on samalla pitänyt hyvää huolta asukkaittensa viihtyvyydestä turvallisena ja virikkeitä antavana kotiseutuna.


Osoite: Vistantie 18, 21530 Paimio

Sinulle suositellut työpaikat