Hanketyöntekijä - Kittilän kunta

Hanketyöntekijä - Kittilän kunta

Kittilän kunnassa on haettavana Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen -hankkeen hanketyöntekijän määräaikainen tehtävä ajalle. 1.8.2019 - 31.7.2020.

Hanke on kolmevuotinen. Tehtävä täytetään määräaikaisena vuodeksi kerrallaan.

Hanketyöntekijän tehtävänä on nuorisotyön monipuolistaminen digitaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja laajentaa nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä kiinnostavaan toimintaan ja vaikuttaa tarjolla olevien palveluiden sisältöihin.

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää, kouluttaa ja ennen kaikkea innostaa Kittilän nuorisotoimen henkilöstöä digitaaliseen nuorisotyöhön erilaisten digitaalisten välineiden kokeilemisen kautta ja lisätä digitaalisuutta nuorisotyön arjessa.
Hankkeen kolme kärkeä ovat digitaaliset välineet nuorisotyössä, nuorten osallistaminen ja osaamisen jakaminen. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda digitaalisen nuorisotyön strategia ja nuorisotoimen markkinointi ja viestintä suunnitelma, kehittää toimintamalleja ja rakenteita, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa ajanmukaista nuorisotyötä.

Tehtävässä edellytetään hyvää organisointikykyä, erinomaisia IT-taitoja ja vahvaa digitaalista osaamista. Työ on osittain liikkuvaa ja satunnaisesti myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimi- sekä verkostotyön osaamista. Kokemus nuorten parissa tehdystä työstä katsotaan eduksi.

Ennen toimen vastaanottamista tulee hakijan esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) ja rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

Hakemus tulee jättää 3.6.2019. klo 14.00 mennessä, ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta (CV:n voi liittää liitetiedostona). Paikkaa on mahdollista hakea myös sähköpostitse kirjaamo(at)kittila.fi tai paperimuotoisena osoitteeseen Vapaan sivistystyön lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lisätietoja

http://www.kittila.fi

Lisätietoja antaa nuorisosihteeri vs. nuorisosihteeri Jaana Hokkanen p. 040 631 2107 ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä p. 040 705 7486

Kittilän kunta, Sivistystoimi
Osoite: Kittilä

Kittilä on reilun kuuden tuhannen asukkaan kaunis, elinvoimainen ja kasvava kunta Tunturi-Lapissa. Kunnan lisäksi suurimpia työllistäjiä ovat Levin matkailualue sekä kultakaivos. Kittilässä on kansainvälinen lentoasema sekä monipuoliset harrastus- ja asumismahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan