Skip to main content
test
Hanketyöntekijä (4) - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Oletko kiinnostunut kehittämistyöstä? Haluatko olla mukana kehittämässä Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

Haemme
neljää (4) hanketyöntekijää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke on osa kansallista sote-uudistusta. Hanketiimi luo ehkäiseviä toimintatapoja, joilla parannetaan Pohjanmaan asukkaiden peruspalvelujen saatavuutta kaikissa ikäryhmissä. Hankkeen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hanketiimiin haetaan nyt

1) Hanketyöntekijää - palveluohjaus
Hanketyöntekijä työskentelee yhdessä muiden hanketyöntekijöiden ja muiden toimijoiden kanssa alueen palveluohjauksen edistämiseksi. Palveluohjaus työskentelee kaikkien ikäryhmien hyväksi ja painopisteenä ovat moniammatilliset ja ehkäisevät työskentelymenetelmät. Aikaisempi kokemus prosessityöskentelystä ja sektorirajat ylittävästä työstä luetaan eduksi.

2) Kahta (2) hanketyöntekijää - kuntoutus
Hanketyöntekijät edistävät yhdessä ja muiden toimijoiden kanssa kuntoutuspalveluja ja niiden toimintamalleja alueella. Kuntoutuksessa työskennellään kaikkien ikäryhmien hyväksi ja painopisteenä ovat moniammatilliset ja integroidut työskentelymenetelmät. Kiinnostus etäpalveluihin sekä kuntoutuspalvelujen tuntemus luetaan eduksi.

3) Hanketyöntekijää - psykososiaaliset palvelut
Hanketyöntekijä työskentelee yhdessä alueen toimijoiden kanssa esteettömien ja tasavertaisten palvelupolkujen luomiseksi lapsille, nuorille ja aikuisille. Tehtävänkuvaan kuuluu tukea psykososiaalista hyvinvointia edistävien menetelmien toteuttamista osana hyvinvointialueen palveluprosesseja. Aikaisempi työkokemus lapsi-, nuoriso- ja aikuispalveluista sekä nykyisen palvelurakenteen tuntemus ovat eduksi.


Hanketyöntekijät työskentelevät yhdessä hanketiimin kanssa varmistaakseen, että osahanke saavuttaa asetetut tavoitteet. Kehittämistyön lähtökohtana ovat hyvinvointialueen sisäiset verkostot, mutta myös alueelliset ja valtakunnalliset foorumit. Työskentelykenttänä on koko Pohjanmaa ja hanketyöntekijät toimivat uusien toimintamallien käyttöönoton tukena kentällä.

Työsuhde ja sen kesto perustuvat hankerahoitukseen, minkä vuoksi tehtävä on määräaikainen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.10.2023 saakka. Hankehenkilöstön työkenttänä on koko Pohjanmaa, joten sijoituspaikasta on mahdollista keskustella.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli, sekä kiinnostusta Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta hanketyöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuntemusta. Työ edellyttää aloite- ja yhteistyökykyä, luovaa ajattelua ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/tietoa-meista/hankkeet/sote-keskus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

hankejohtaja Johanna Björkman
puh. 040 182 6531
johanna.bjorkman@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Pohjanmaa, 65100 Vaasa
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat