Skip to main content
test
Harrastusohjaaja, 2 kpl, Harrastamisen Turun malli - Turun kaupunki

Harrastamisen Turun mallin harrastusohjaaja työskentelee Harrastamisen Turun malli -projektin erilaisten harrastusohjauksien ja niihin liittyvien tehtävien parissa. Harrastaminen nähdään Turun mallissa laajana kenttänä, sisältäen muun muassa taide-, kulttuuri-, liikunta- tiede- ja luontoharrastamisen.

Harrastusohjaajan työtehtävät:

- ohjata, suunnitella ja valmistella Harrastamisen Turun malli -projektisuunnitelman mukaista harrastustoimintaa 1.-9.-luokkien oppilaille turkulaisissa peruskouluissa,
- tukea oppilaille mieluisan harrastuksen löytämiseen tähtäävää etsivää harrastustoimintaa kouluissa,
- toteuttaa em. harrastustoimintaa koulujen tiloissa väli- ja oppituntien aikana sekä muutoin koulupäivän yhteydessä, koulujen tiloissa tai koulujen lähialueen harrastuspaikoissa,
- toteuttaa toimintaa ryhmissä tai yksilöllisesti,
- markkinoida toimintaa kouluissa ja kannustaa oppilaita osallistumaan,
- tukea muuta Harrastamisen Turun malli -projektin toimintaa, esim. yhteistyö harrastamisen yhdys-opettajien kanssa, palautteen keruu sekä lasten ja nuorten kuulemisen toteuttaminen, toiminnan tilastoiminen ja raportoiminen osaksi projektia,
- avustaa koulujen monialaisen oppimisen viikoille (MOK-viikot) harrastussisältöjen suunnittelussa ja työpajojen ohjauksessa,
- muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Lisäksi toisen palkattavan harrastusohjaajan työnkuvaan kuuluu:
- Turun yläkoulujen Personal Trainer -toimintamallin käynnistäminen ja Koulu-PT:nä toimiminen. Hankkeessa aloitetaan uusi Koulu-PT-toiminta noin viidessä ylä- tai yhtenäiskoulussa, mikä on hyvinvointivalmennusta yläkouluikäisille nuorille yksilöllisesti ja ryhmissä, jota toteutetaan säännöllisesti koko lukuvuoden ajan.

Toisen palkattavan harrastusohjaajan työnkuvaan kuuluu:
- Pääohjausvastuu etsivän harrastustoiminnan tuotteiden kuten harrastuskioskien suunnittelussa, yhteistyökumppaneiden kontaktoinnissa ja toteutuksessa. Toiminnassa mahdollistetaan oppilaiden harrastuskokeilut ja haluamiinsa harrastuksiin koulussa tai sen ulkopuolella ohjaaminen esim. harrastuskioskipäivän aikana.

Harrastusohjaajalta edellytetään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa liikunta-, nuoriso- tai kulttuuri-/taidealalta sekä omaa koulutustaustaa vastaavaa työkokemusta sekä kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja harrastustoiminnan ohjaamisesta.

Eduksi luetaan lisäksi oman auton käyttömahdollisuus, Turun koulukentän tuntemus, monipuolisesti erilaisen harrastustoiminnan kentän tuntemus.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://turku.fi
https://www.turku.fi/harrastamisen-turun-malli

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Esko Halonen, esko.halonen@turku.fi
Rebekka Hermonen, rebekka.hermonen@turku.fi
Jaakko Saarinen, jaakko.t.saarinen@turku.fi
Haastattelut järjestetään elokuun alussa.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Vapaa-aika -palvelukokonaisuus, Liikuntapalvelut, Liikunnallisen elämäntavan osasto

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat