Skip to main content
test
Hemhjälpare, hemvården, Vörå - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för hemhjälpare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid hemvården i Vörå. Vikariatet inleds snarast möjligt enligt överenskommelse och avslutas 31.3.2023.

Vi värdesätter intresse för vårdarbete.
Arbetsuppgifterna förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den
sökandens modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

vik. hemserviceledare
Minttu Krokvik
Tel. 06 218 3828
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vörå, 66600 Vöyri
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat