Henkilökohtainen avustaja - Sodankylän kunta

Henkilökohtainen avustaja - Sodankylän kunta

Sodankylän kunnan perusopetuksessa, Aleksanteri Kenan koululla, julistetaan haettavaksi

kolme henkilökohtaisen avustajan tointa 20.8.2019 alkaen toistaiseksi

Kaikissa toimissa kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva kou-lutus. Työssä vaaditaan kykyä tehdä tiimi- ja monialaista yhteistyötä esimerkiksi puhe-, fysio- ja toimintatera-peuttien kanssa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja aloitteellisuutta. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysvammaisten parissa sekä monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, esimerkiksi tablettipoh-jaisten kommunikaatioyhteyksien hallinta.

Lisäksi edellytämme hakijoilta aikaisempaa moitteetonta palvelua. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta perjantaina 26.7.2019 klo 12.00 mennessä.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esi-tettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja lain 759/2004 mukainen huumausainetodistus viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

HAKUAIKA: 24.6.- 26.7.2019 klo 12.00 mennessä
TYÖ ALKAA: 20.8.2019
PALKKAUS: KVTES
PALVELUSSUHTEEN TYYPPI: Vakinainen

YHTEYSTIEDOT:
Rehtori Irja-Kaisa Lakkala, puh. 040 482 8045 tai vs, apulaisrehtori Ari Arvola, puh. 040 175 7990

Sodankylä on 9000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa
kulttuuritapahtumissa.

Sodankylän kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja: www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi

Rehtori Irja-Kaisa Lakkala, puh. 040 482 8045 tai vs, apulaisrehtori Ari Arvola, puh. 040 175 7990

Sodankylän kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Sodankylä

Sodankylä on 9000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Sodankylän kunta on savuton työpaikka. Lisätietoja: www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi

Tutustu työnantajaan