Henkilöstöjohtaja Kymsoteen - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Tule johtamaan Kymsoten henkilöstöhallintoa

Kymsotessa henkilöstöjohtaja vastaa kuntayhtymän henkilöstöhallinnon, työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisesta ja kehittämisestä. Henkilöstöjohtajan vastuulla on työantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja sen kehittäminen. Kymsoten hallintosäännössä on tarkemmin määritelty henkilöstöjohtajan tehtävistä. Henkilöstöjohtaja on kuntayhtymän johtoryhmän jäsen ja osallistuu tarvittaessa asiantuntijana kuntayhtymän hallituksen kokouksiin.

Viran edellyttämä muodollinen kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Henkilöstöjohtajan virkaan valittavalta edellytetään useamman vuoden kokemusta vaativista henkilöstöhallinnon vastuu- ja kehittämistehtävistä ja vahvaa henkilöstön johtamiskokemusta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja, itsenäistä ja vastuuntuntoista työskentelyotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta HR-prosessien johtamisesta ja kehittämisestä sekä kunta-alan sopimusjärjestelmän tuntemista.

Henkilöstöjohtajan virkaan valittavaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, henkilöstöjohtajan palkka on kokonaispalkka ja sovellettava työaika kokonaistyöaika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen
annikki.niiranen@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.