Henkilöstökoordinaattorin viransijaisuus - Pellon kunta

Henkilöstökoordinaattorin viransijaisuus - Pellon kunta

Hae sieki meile henkilöstökoordinaattorin viransijaiseksi!

Viran sijaisuus kestää 6.3.2019-18.1.2020 välisen ajan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva, ylempi korkeakoulututkinto (YTM, HTM, OTM, KTM, KM) ja hakijalta edellytetään yhteistyökykytaitoja, oma-aloitteisuutta ja aktiivista työn kehittämisenotetta. Tuntemus kunnalliselta alalta sekä kunnallisista työehtosopimuksista lasketaan eduksi.

Henkilöstökoordinaattorin tehtäviin kuuluu muu muassa Pellon kuntakonsernin henkilöstöasiat, henkilöstön osaamis-, hyvinvointi- ja kehittämistehtävät, rekrytoinnit, kt-yhteyshenkilönä toimiminen, työsuojelupäällikkyys ja elinvoimalautakunnan sihteeriys ja esittelijän sijaisena toimiminen.

Viransijaisuudessa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja neljän kuukauden koeaikaa.

Viransijaisuus on haettavana 20.12.2018 klo 12.00 - 31.1.2019 klo 16.00 välisen ajan.

Viransijaisuutta haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Vaihtoehtoisesti kirjallisen hakemuksen ansioluetteloineen voi osoittaa osoitteeseen Pellon kunta, rekrytointi, Kunnantie 4, 95700 PELLO. Pellon kunta on savuton kunta. Elethään ko Pellossa.

Lisätietoja

http://www.pello.fi

vs. elinvoimajohtaja Tuomas Mathlein tuomas.mathlein@pello.fi 040 674 4218; kunnanjohtaja Eero Ylitalo eero.ylitalo@pello.fi 040 631 7001

Pellon kunta, Elinvoimalautakunta
Osoite: Kunnantie 4, 95700,

Pello on ennakkoluuloton ja pirteä kunta, joka sijaitsee Tornionjokilaaksossa, Ruotsin rajalla, lohen valtakunnassa. Täällä on tekemisen meininki ja elinkeinoelämän kehittäminen ja elinvoiman vahvistaminen tulee olemaan toimintamme keskiössä.

Tutustu työnantajaan