Hitsauksen opettaja - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Hyppää kyytiin opetusalan ammattilainen ja hae vapaana olevaa Hitsauksen opettajan työpaikkaa Poriin

Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU,
jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Tehtäviäsi ovat:
- PED.n mukaisten henkilö- ja tuotepätevöintien vastaanottaminen ja valvonta sekä
- toimiminen hitsauksen opettajana Teknologia ja Tuotanto -yksikössä.

Tehtävän vaatimuksena on
- ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuusehtojen täyttyminen
- IWS.n pätevyys (Kansainvälinen hitsausneuvoja)
- ymmärrystä työelämän ja oppilaiden ohjaamisen yhteensovittamisesta
- kykyä opettaa ja ohjata opiskelijoita oppilaitos muotoisessa opiskelussa sekä
- ohjaustaitoja etäopetuksen toteuttamiseen ja
- työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Lisäksi katsomme eduksi myös levyalan osaamisen ja opetuksen hallinnan.

Kelpoisuus määritellään:
Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Haluamme ottaa sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön, joten edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua koeaikana, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä oma-aloitteisesti.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINOTES (liite 10) työehtosopimusta.

YHDESSÄ SUUNTAAMME ETEENPÄIN!


Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Tutustu työnantajaan

Jorma Humisto koulutusvastaava jorma.humisto@winnova.fi; Kari Laine koulutuspäällikkö; kari.laine@winnova.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tekniikan alat, 61253100 Teknologia ja tuotanto
Osoite: Ulasoorintie 14, 28600 Pori

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.