Hoitaja - Keuruun kaupunki

Hoitaja - Keuruun kaupunki

Kaksi hoitajan työsopimussuhdetta Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa, tämän hetken sijoituspaikka kotihoito.

Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Keuruun kotihoidossa panostetaan erityisesti voimavaralähtöiseen ja kuntouttavaan työotteeseen, sekä kotihoidon toimintatapojen ja laadun kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa.

Kotihoidossa hoitajan avaintehtäviä ovat asiakkaiden kuntouttava hoito- ja huolenpitotyö, sairaanhoitoon ja terveydentilan seurantaan osallistuminen sekä voimavaralähtöisen asiakastyön kehittäminen. Työtä tehdään itsenäisesti asiakkaiden kodeissa, mutta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Kotihoitoa järjestetään seitsemänä päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti.

Toivomme sinulta ihmisläheistä ja innostunutta otetta työntekoon, sekä kuntouttavan työotteen hallitsemista. Perehdytämme sinut tehtävään ja tarjoamme vaihtelevan sekä mielenkiintoisen työn.

Työ on jaksotyön mukaista kolmivuorotyötä. Työssä edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTS:n mukaan. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukaista soveltuvuutta.

Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtäviin valittujen on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.

Hakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 19.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Lisätietoja antaa vs.kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen 0400 537471.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@keuruu.fi.

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu, 42700 Keuruu

Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa!
Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut. Joukkomme kaipaa nyt täydennystä.
Keuruun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan